Loading
Bruksvallarnas fjällhotell tar Covid-19 på fullaste allvar. Trots den rådande situationen vill vi försäkra er om att för oss är våra gäster och anställda vår högsta prioritet. Vi gör, precis som alltid, vårt yttersta för att erbjuda en säker och ren plats.
Hotellet har öppet som vanligt och vi vill att ni ska känna er trygga med att vi försöker att minska risken för smittspridning. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen och följer de rekommendationer, riktlinjer och instruktioner som ges av Folkhälsomyndigheten och andra nationella myndigheter.

Detta gör vi för att förhindra smittspridning:

 • Vi arbetar aktivt med att förhindra att trängsel uppstår genom att:
 1. begränsa antalet bokningar (antal bokade rum och antal gäster)
 2. begränsa antalet gäster som vistas samtidigt på en plats
 3. uppmana gäster att hålla avstånd mellan varandra.
 • Vi har möblerat om för att ha mer plats mellan borden och öppnare yta i sällskapsrum.
 • Vi följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar löpande våra rutiner utifrån dessa för att göra vår del i att begränsa smittspridningen.
 • Vi begränsar åtkomsten av anläggningen för gäster som inte bor på hotellet och låter bara boende gäster använda våra lokaler, bar och restaurang.
 • Vi har infört extra hand-spritstationer på allmänna utrymmen i hotellet och uppmanar våra gäster att tvätta samt sprita händerna ofta, speciellt innan kontakt med mat och dryck.
 • Vi hälsar inte i hand eller kramas.
 • Vi begränsar antalet gäster som vistas samtidigt i allmänna lokaler.
 • Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord.
 • Vi uppmanar gäster att hålla avstånd till varandra.
 • Kökspersonal följer noggranna rutiner för hygien, precis som vanligt.
 • För oss är det en självklarhet att vi alltid följer och uppdaterar våra rutiner kring hygien och städning för att undvika bakterier och virus i alla dess former, inklusive Covid-19. Utöver våra vanliga, noggranna städrutiner fokuserar vi extra mycket på att rengöra och desinfektera ytor som ofta vidrörs, som till exempel dörrhandtag.
 • All personal vidtar extra god handhygien samt vara extra observanta på symptom kopplade till Covid-19.
 • Vi har även upplysningar på rummen hur våra gäster ska göra vid symtom och sjukdom hos oss.

Avbokning:

Vi följer de avbokningsvillkor som är avtalade.

Vänligen besök Folkhälsomyndigheten för de senaste uppdateringarna gällande Covid-19.